У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

spf.npu.edu.ua

   

Історія та напрями діяльності

Про факультет менеджменту освіти та науки

У зв'язку із реалізацією Наказу ректора університету №330 від 04 вересня 2018 року про оптимізацію структури НПУ імені М. П. Драгоманова створено факультет менеджменту освіти та науки. 

 

Logo fmon

Керівництво факультетом здійснює доктор історичних наук, Лауреат державної премії України в галузі освіти, професор Савельєв Володимир Леонідович.

На факультеті навчається 612 студентів, серед яких 353 – на денній формі навчання, 259 – на заочній, у тому числі декілька студентів-іноземців, серед яких є представники Китаю, Молдови, Туркменістану.

Навчальний процес забезпечують 109 науково-педагогічних працівників, серед яких 31 професор, доктор наук; 69 доцентів, кандидатів наук.

Підготовка фахівців здійснюється за освітнім ступенем бакалавр: освітні програми – 073 «Менеджмент», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Документування інформаційної діяльності в галузі освіти», «Документно-інформаційний супровід кадрової роботи», 011 «Педагогіка дозвілля».

За освітнім ступенем магістр факультет менеджменту освіти та науки пропонує освітні програми: 011 «Педагогіка вищої школи.», «Громадське управління у галузі освіти», «Міжнародна освіта», «Освітня політика», «Педагогічне дорадництво»; 281 «Державна освітня політика», «Менеджмент соціокультурної діяльності», 073 «Менеджмент», «Адміністративний менеджмент», «Управління освітніми закладами», «Управління знаннями», «Управління проектами», «Менеджмент міжнародної освітньої діяльності», «Управління персоналом», «Управління громадськими організаціями», «Управління інноваціями в освіті», «Інноваційний менеджмент інклюзивного середовища», 124 «Системний аналіз в управлінні», «Аналітика в управлінні».

 

Logo fmon 2

 

   
© ALLROUNDER