Сьогодні вже не лише багато говориться, а й здійснюються практичні заходи щодо змін української освіти. Все частіше ініціативні громадяни об'єднуються в громади і створюють дитячі садочки і школи для своїх дітей. Прагнення багатьох батьків та педагогів забезпечити своїм дітям цікаве, корисне, радісне навчання втілюється в різних проектах і дозволяє дійти висновку про те, що навчання дитини починається з пошуку дорослими нових смислів освіти і виховання. Навчитися змінювати світ – це пріоритетне завдання для сучасної, альтернативно мислячої людини і сутність нової освіти. Основою навчання має стати основна ідея майбутнього – допомогти дитині стати творцем світу, зберігаючи її фізичне й психічне здоров'я, формуючи цілісну картину світу для свідомого власного життя. В такому контексті йдеться і про освіту батьків, які мають щастя до певного часу бути охоронцями тої дитини, що обрала саме їх.

Ключові слова: школа майбутнього, інноваційно-освітній простір, вальдорфська педагогіка, антропософія, усвідомлене батьківство.

Серед різних педагогічних систем здоровим підходом до навчання і виховання, глибоким розумінням розвитку людини вирізняється існуюча вже 100 років вальдорфська педагогіка. Вона стала світовим трендом, відкриваючи людству браму в майбутнє. Рекомендація Міністерства освіти і науки щодо впровадження педагогічної системи «Вальдорфська школа» у загальноосвітні навчальні заклади України (Наказ МОН № 1044 від 15.09.2014) є свідченням визнання і підтримки вальдорфської педагогіки на державному рівні.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова у відповідності до свого статусу не міг залишитись осторонь світових тенденцій розвитку освіти і процесу практичної реалізації рекомендації Міністерства освіти і науки України. В структурі університету було створено навчально-дослідницький центр «Вальдорфська педагогіка», місією якого є не лише відродження справжнього імпульсу філософської та методологічної основи вальдорфської педагогіки – антропософії (гр. anthropos – людина, sophia – мудрість), її перехід на рівень університетської освіти, а й переведення цього знання в методику і дидактику. Адже антропософія, маючи відповідний рівень строгості та достовірності, наближений до того, який має математика у природничих науках, розширює пізнавальний діапазон вченого і оснащує його інтуїтивно-інтелектуальними технологіями.
Метою даної публікації є представлення основних ідей створення сучасного інноваційно-освітнього простору – школи майбутнього для батьків та їх дітей – як моделі соціуму майбутнього, що будується на антропософських засадах вальдорфської освіти і людинознавства, творчо переробляючи існуючі традиції, підходи, методики у відповідності до потреб і особливостей сучасних дітей та викликів XXI століття. Проект концепції Школи Майбутнього створено колегією навчально-дослідницького центру «Вальдорфська педагогіка» – групою однодумців – вченими, педагогами та батьками, об'єднаними спільними цінностями та принципами.

Повний текст публікації:

https://drive.google.com/file/d/0ByqKe19Z1iJXZzdjQW5wNzg2UVk/view

С. 255-263.

   
© ALLROUNDER