IMG 4021

Обговорення завдань дошкільної, загальної середньої освіти у ракурсі людиноцентричної педагогіки, осмислення новітніх цивілізаційних викликів щодо виховання майбутнього покоління, презентація результатів експериментальної перевірки результативності науково-методичних засад вальдорфської педагогіки, що відбувалась з 2001 до 2014 роки у рамках узагальнюючого науково-методичного експерименту всеукраїнського рівня «Розвиток вальдорфської педагогіки в Україні» (наказ МОН України від 06.05.2001 № 363), постановка нових завдань щодо впровадження педагогічної системи «Вальдорфська школа» в освітній простір України знайши відображення у збірці матеріалів конференції. Це свідчить про те, що сучасне українське суспільство потребує нового розуміння освіти, науки і мистецтва виховання.

   
© ALLROUNDER