Дисципліни ІІІ циклу

Організаційні структури та рух інформації

Соціолінгвістика документознавства

Організація та управління базами даних

Електронні бібліотеки

Управління якістю інформаційної діяльності

Архівний менеджмент

Інформаційна діяльність в умовах євроінтеграції

Книгознавство та бібліотекознавство

Інформаційна безпека та захист інформації

Бібліотечний менеджмент і маркетинг

Основи видавничої діяльності

Бібліотечно-інформаційне обслуговування

Дисципліни І циклу

Політологія

Основи конфліктології

Логіка

Психологія

Основи демократії та права людини

Основи економічної теорії

Дисципліни ІІ циклу

Етика та естетика

Іміджологія

Соціологія

Правознавство

Мистецтво публічного виступу

Релігієзнавство

Основи конфліктології

Соціолінгвістика документознавства

Етика та психологія ділового спілкування

Організація та управління базами даних

Управління якістю інформаційної діяльності

Інформаційна діяльність в умовах євроінтеграції

Книгознавство та бібліотекознавство

Інформаційна безпека та захист інформації

Управління інформаційною культурою

Документна лінгвістика

Оцінка ефективності інформаційної діяльності

Стандартизація та сертифікація інформаційно-документної діяльності

Редагування ділової документації

Креативний менеджмент

Основи видавничої діяльності  

Бібліотечно-інформаційне обслуговування  

Бібліотечний менеджмент і маркетинг  

Архівний менеджмент 

Організація референтської та офісної діяльності 

Самоорганізація та професійний розвиток

Організаційні структури та рух інформації 

Організація державного апарату України  

Патентна та ліцензійна діяльність  

 

Дисципліни І циклу (магістратура)

Самоорганізація та професійний розвиток управлінця

Цивільний захист

Основи конфліктології

Стратегія сталого розвитку

Діловий етикет

Теорія організацій

Основи демократії та права людини

Інформаційна безпека та захист інформації

Електронні бібліотеки

Дисципліни ІІ циклу (магістратура)

Трансфер технологій

Оцінка ефективності інноваційної діяльності

Управління дослідженнями та розробками

Управління якістю освіти

Мотивація та оцінка персоналу

Теорія організацій

Європейська політика інновацій

Інноваційна культура освітньої установи

Методи прийняття управлінських рішень

PR-технології та реклама

 

 

Обґрунтування дисципліни «Український правопис: нова редакція»

 «Український правопис: нова редакція»

 РОБОЧА ПРОГРАМА «Український правопис: нова редакція»

 

 

   
© ALLROUNDER