У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

iff.npu.edu.ua

spf.npu.edu.ua

   

Кафедра етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова

Етика та естетика мають важливе значення для професійної підготовки майбутніх педагогів, оскільки забезпечують цілісний філософсько-світоглядний та морально-естетичний розвиток особистості.

Саме тому у жовтні 2008 року на базі Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова було засновано кафедру етики та естетики, яка забезпечує соціально-гуманітарну складову професійного навчання студентів усіх напрямів підготовки.

Завідувач кафедри – професор, доктор філософських наук, заслужений працівник культури України Андрущенко Тетяна Іванівна.

З  2010 року навчальні дисципліни етика та естетика в університеті були введені до циклу обов’язкових дисциплін у підготовці бакалаврів. Кафедра етики та естетики має потужний потенціал для забезпечення викладання дисциплін етико-естетичного спрямування.

Докладніше
   
© ALLROUNDER